Home

Sora Travel  Co., Ltd

บริษัท  โซร่า แทรเวล  จำกัด

จัดตั้งและจดทะเบียนการท่องเที่ยวตามใบอนุญาต  เลขที่ 11/05729

ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรวมถึงการจัดกรุ๊ป สัมมนาทั้งภายในประเทศ  และต่างประเทศ   จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั่วโลกโดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้า เป็นสำคัญ และเน้นความเป็นกันเองภายใต้ความรู้สึกดั่งสมาชิกภายในครอบครัวทำให้ลูกค้า เกิดความประทับใจและยังคงกลับมาใช้บริการจากเราอย่างสม่ำเสมอ


เช่าโทรศัพท์มือถือ ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่น

วิธีการใช้โทรศัพท์ โทรกลับเมืองไทย (แบบง่าย) นาทีละ 10บาท เช่น ต้องการกดเบอร์ 02-641-5723 ให้กด 0037609-66 (รหัสประเทศไทย)-2-6415723 โทรกลับเมืองไทย แบบราคาประหยัด(CALL BACK) แค่นาทีละ 7บาท เช่น ต้องการกดเบอร์ 02-641-5723 ให้กด 003760-80-66 (รหัสประเทศไทย)-2-6415723 จากนั้นกด โทรออก ก็จะมีเสียงสัญญาณ (ตู๊ด ตู๊ด…..) จากนั้นให้กดโทรออกอีกหนึ่งครั้ง จะได้ยินเสียงพูดเป็นภาษาไทย จากนั้นให้กดเลข 1 (1ครั้ง) แล้วรอสาย…. โทรในประเทศญี่ปุ่น นาทีละ 10บาท เช่น ต้องการโทรเบอร์ 090-3555-0812 กดเบอร์ได้เลยตามปกติ

aiac2a6auaauac2a6 5 days: อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นแบบ “อ็องเซ็น” , ทาน “ขาปูยักษ์”

เปิดโลกใบใหญ่สู่ประเทศญี่ปุ่นกับเส้นทางยอดฮิต นาริตะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 โอชิโนะ ฮักไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งโอไดบะ – เลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซะกุซ่า – - นาริตะท่านละ 23,900 บาทเท่านั้น !!!!

EU3 อียิปต์ – อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 9 วัน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS)

อียิปต์…ดินแดนแห่งฟาร์โร และอารยธรมเก่าแก่อันน่าพิศวง โรม…เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมันเรืองอำนาจกว่าสองพันปี วาติกัน…นครอิสระปกครองตนเอง หอเอนปิ า…สิงมหัศจรรย์ของโลก เวนิส…นครลอยน้ำ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน สวิสเซอร์แลนด์… นั่งกระเช้าหมุนโรแตร์ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ปารีส

ท่านละ 71,900 บาทเท่านั้น !!!!